Hoppa till huvudinnehållet

500 kVA-batteri

Våra medelstora batterienergilagringssystem (BESS) minskar generatorns drifttid, vilket minskar bränsleförbrukningen och bullret på arbetsplatsen, detta hjälper dig att spara både på utsläpp och på kostnader. De hjälper också till att hantera effektkapacitetsbegränsningar genom att aktiveras för toppbegränsning eller erbjuda virtuell kapacitet. Dessutom kan de hjälpa till att reglera både systemets frekvens och spänning. Detta hjälper dig att uppfylla lokala utsläppsbestämmelser, vilket bidrar till ert sociala ansvar och insatser för att minska koldioxidutsläppen. Med varierande belastning på plats bidrar batteriet till att förbättra tillförlitligheten och energieffektiviteten, utan att det krävs några kapitalinvesteringar. Batterierna styrs av data som ger full transparens för fullständig energioptimering.

500 kVA batterienergilagring

Visad utrustning kanske inte är representativ för den utrustning som finns tillgänglig för närvarande

Klassning 500 kW märkeffekt
Höjd (m) 2.9m
Längd (m) 3m
Bredd (m) 2.4m
Vikt (kg) 9900kg
Informationen ska ses som vägledande, kontakta oss för fullständiga specifikationer

Egenskaper

 • Intelligent inbyggd energistyrningsmodul som kommunicerar med generatorn
 • Konstruerad för enkel manövrerbarhet och transport
 • Konstruerad och monterad enligt Aggrekos krävande standarder
 • Brett omgivningstemperaturintervall
 • Laddningstid inom nominellt temperaturområde är cirka 30 min

Fördelar

 • Ger virtuell kapacitet för att hantera effektbegränsningar 
 • Hjälper till att uppfylla de strängaste utsläppsbestämmelserna
 • Kan användas på platser med eller utan nätanslutning 
 • Underlättar spännings- och frekvensreglering på plats
 • Möjliggör bränslebesparingar som minskar både utsläpp och kostnader
 • Minskar generatorns drifttid, vilket förlänger service- och underhållsintervallerna 
 • Förbättrar tillförlitlighet eftersom det hanterar varierande belastningar och eliminerar perioder med låg belastning
 • Snabb installation och driftsättning – ”plug and play” med hela Aggrekos ekosystem
 • Ger noll buller, perfekt för projekt där ljudet måste hållas på ett minimum
 • Fjärrövervakning som möjliggör optimering via den tekniska supporten
 • Förbättrar bilden av socialt ansvarstagande och stödjer initiativ för minskade koldioxidutsläpp