Hoppa till huvudinnehållet

100 kVA Steg V generator

Robusta och bränsleeffektiva Steg V-generatorer med låg ljudnivå som kan leverera tillfällig kraftförsörjning utan att göra avkall på prestanda. Våra steg V-generatorer installeras och övervakas av experter och levererar energiförsörjning med låga utsläpp genom förbättrad teknik.

Vår 100 kVA steg V-generator erbjuder högre effektivitet, låga bullernivåer och minskar påverkan på globala och lokala utsläpp och kan drivas med både diesel och HVO.

Data baseras på 50 Hz. För mer information, begär ett datablad eller ladda ner vår broschyr om steg V-generatorer.

Visad utrustning kanske inte är representativ för den utrustning som finns tillgänglig för närvarande

Drifttimmar 100 % belastning 50 Hz - 20,89
Längd (m) 3.05m
Bredd (m) 1.17m
Höjd (m) 2m
Informationen ska ses som vägledande, kontakta oss för fullständiga specifikationer

Egenskaper

 • Konstruerad och monterad enligt Aggrekos specialstandarder
 • Fastskruvad, galvaniserad kabin i stållegering med låsbara dörrar
 • Nytt efterbehandlingssystem som följer den senaste utsläppslagstiftningen
 • Lämplig för alternativa bränslen som HVO
 • Akustiskt designad utrustning
 • Olika varningar och avstängningar på styrsystemet
 • Smartare service med statusbaserad övervakning av nyckelsystem
 • Standardiserade interna/externa bränsle- och DEF-anslutningar
 • Installation av dieselpartikelfilter
 • Selektivt katalytiskt reduktionssystem
 • Extra insprutningsteknik
 • Dieseloxidationskatalysatorer
 • Aggreko Fjärrövervakning (ARM) dygnet runt

Fördelar

 • Ger bättre skydd för kabinens invändiga komponenter
 • Säkra enheter för trygghet
 • Högre effektivitet än föregående generation av dieselmotorer
 • Ytterligare reducering av utsläppen
 • Tystare
 • Skyddar generatoraggregatet från skador, hjälper till att identifiera och åtgärda fel innan de inträffar
 • Förkortade serviceintervall
 • Snabbare och säkrare installation på plats med utökad påfyllningsintervall för bränsle och DEF
 • Minskar utsläppen av fina dieselpartiklar
 • Minskar NOx-utsläppen
 • Neutraliserar ytterligare skadliga partiklar
 • Minskar CO2-utsläppen genom oxidering
 • Gör att du enkelt kan optimera, kontrollera och hantera din hyrmaskinpark