Hoppa till huvudinnehållet
Värmare

PORTABLA INDUSTRIVÄRMARE FÖR ALLA UPPVÄRMNINGSBEHOV

Slitstarka, portabla industrivärmeaggregat för de mest krävande situationerna

Oavsett om det gäller att skapa bekvämlighet för anställda eller hjälp att torka ut byggnader, så kan vi erbjuda den bästa värmeutrustningen. Våra hyrbara industrivärmeaggregat omfattar elektriska värmeaggregat från 18 kW till 50 kW och indirekt eldade IDF-värmeaggregat från 65 kW till 350 kW. Dessa specialiserade enheter finns med luftflöden upp till 25 000 m3/h och är konstruerade för att vara flexibla, robusta och portabla.

Värmeaggregat för uthyrning

För alla uppvärmningsbehov

Utrustningen lämpar sig perfekt för storskalig eller lokal och tillfällig uppvärmning. Oavsett om ni behöver primär uppvärmning, förstärkning under vintern eller behöver värma upp ett stort utrymme så hjälper vi er att hitta den bästa lösningen. Våra ingenjörer har omfattande erfarenhet av att utforma och leverera kommersiella värmelösningar som även omfattar våra torkare och avfuktare.

Användningsområdena för våra industriella värmeaggregat är bland annat:

Byggnation och renovering:

  • Härdning av betonggolv eller konstruktioner för inredning under vinterhalvåret.
  • Upprätthållande av rätt temperatur vid golvläggning och installationer.
  • Torkning av färg, beläggningar eller putsning för att påskynda färdigställandet.

Kritisk temperaturkontroll:

  • Kritisk temperaturkontroll för att förebygga daggpunkt i känsliga områden eller anläggningar.
  • Bevarande av färskvaror.

Evenemang

  • Leverera komfortvärme till evenemang i arenor eller stora tält.

Nöduppvärmning eller torkning:

  • Torkning av byggnader efter översvämningar, ofta kombinerat med våra avfuktare, för att ni så snabbt som möjligt ska kunna återuppta verksamheten.
  • Assistera HVAC-system med komplementvärme eller som backup-värme om ert system drabbas av problem.