Hoppa till huvudinnehållet
GU Blog - Header Image - Website Asset

Bloggserien Greener Upgrades nr 1

Kraftförsörjningspaket i rätt storlek

Så här får kraftförsörjningspaketet rätt storlek

Rätt storlek på ett tillfälligt kraftförsörjningspaket är en avgörande aspekt vid optimering av kraftförsörjningen för en anläggning eller ett projekt. Det handlar om att matcha kraftförsörjningens produktionskapacitet med de specifika behoven i syfte att skapa effektivitetsvinster. Oavsett bransch eller hur litet eller stort kraftförsörjningsbehovet är så är rätt storlek avgörande för att minimera bränsleförbrukning, utsläpp och för att maximera effektiviteten. I den här bloggen utforskas vad rätt storlek är och hur det kan implementeras i kraftförsörjningsprojekt. 

Vad är rätt storlek?

Rätt storlek är en process för att matcha ett projekts kraftförsörjningsbehov med lämplig generator eller lämpligt kraftförsörjningspaket. Det handlar om att förstå projektets exakta kraftförsörjningsbehov och anpassa kraftförsörjningen efter behovet. Detta koncept kan tillämpas inom de flesta branscher, från datacenter och byggnation till tillverkning och allmännytta.

Fördelar med rätt storlek

Förbättrad effektivitet

Lägre utsläpp med rätt storlek

Lägre utsläpp

Reducerad bränsleförbrukning

Lägre bränslekostnader

Vanliga orsaker till överdimensionerade generatorpaket

Överdimensionerade generatorer kan påverka driften på flera sätt. Generatorer fungerar inte bra vid låga belastningar, vilket leder till ineffektivitet, prestandaproblem, slöseri med bränsle och potentiella haverier. Ineffektivitet kan också leda till ytterligare utsläpp och föroreningar.  Varför är då generatorer ofta överdimensionerade? De vanligaste orsakerna är:

 • Maskiners motorpådrag
 • Extra motståndskraft
 • Toppar eller variationer i behovet
 • Brist på kunskap om nödvändig kraftbelastning
 • Bristande förutseende när det gäller projektkrav
 • Behov av roterande reserv eller redundans

Så här får kraftförsörjningspaketet rätt storlek

Kraftförsörjningspaket i rätt storlek

• Tydligt definiera kraftförsörjningsbehov, oavsett om det gäller hela anläggningen eller specifik utrustning
• Beakta potentialen för förändrade kraftförsörjningsbehov under projektets gång

• Analysera anläggningens eller utrustningens belastningsprofil, inklusive toppbelastning, lågbelastning och basbelastning
• Identifiera tidpunkter och mönster för kraftförsörjningsvariationer
 

• Identifiera utrustning med höga inkopplingsströmmar och specifika driftperioder
• Vid kraftförsörjning av utrustning, samla in information om strömbehov, dvs. start- eller driftström

• Om data rörande historisk strömförbrukning finns tillgängliga kan de ge information om tidigare användningsmönster och förutsäga framtida behov.

• Utsläppsbestämmelser: finns det några regulatoriska eller lagstadgade krav på projektet när det gäller utsläppen?
• Bullerkrav: krävs perioder med lågt buller? 
• Kraftförsörjningskritikalitet: hur kritiskt är projektet, krävs det full eller partiell motståndskraft?
• Evenemang: finns det planerade och oplanerade händelser som påverkar kraftförsörjningsbehovet?

Alternativ för rätt storlek på kraftförsörjningspaket

1. Nedskalning av generatorn

 • Detta innebär att vi minskar generatorns storlek om vi efter analys av belastningsprofilen har fastställt att detta är möjligt
 • Överväg att uppgradera till en mer bränsleeffektiv generator med lägre utsläpp för att ytterligare optimera effektiviteten, till exempel uppgradera från steg 3a- till steg V-generator)

2. Belastning vid behov

 • I ett paket för belastning vid behov använder vi flera mindre generatorer, i stället för en stor generator, som automatiskt skalar upp eller ner effekten efter behov
 • Med hjälp av sofistikerade kontrollsystem stängs den av automatiskt när belastningen minskar och ingen generator behövs, för att på så sätt förbättra bränsleeffektiviteten och minska utsläppen. Detta säkerställer att de generatorer som fortfarande är igång arbetar med optimal belastning
 • I ett belastningsbehovsbaserat paket kan man lägga till reservgeneratorer för att ge ytterligare motståndskraft och som endast köras vid strömavbrott eller vid service av den andra generatorn
 • Vi kan bygga in batterienergilagringssystem (BESS) för att ytterligare öka effektiviteten och minska utsläppen

 3. Inbyggnad av batterienergilagringssystem (BESS)

 • Att bygga in batterienergilagring i ett kraftpaket kan hjälpa till att undvika långa perioder med låg belastning på en generator. Det kan även hjälpa till genom att ge kraftassistans vid höga inkopplingsströmmar orsakade av motorstarter eller höga startströmmar
 • Genom att stödja höga eller låga laster kan generatorn dimensioneras korrekt för basbelastningskraven
 • I vissa fall kan BESS ersätta eller minska behovet av generatorer i projekt med begränsad nättillgänglighet
 • BESS kan integreras i ett belastningsbaserat paket för att minska generatorns drifttider och hjälpa till med en sömlös start