Hoppa till huvudinnehållet

Bloggserie om grönare uppgraderingar #2

Fördelarna med Stage V-generatorer

Vägen till steg V-överensstämmelse och därefter

Införandet av Stage V-certifierade generatorer är inte begränsat till specifika branscher. Oavsett om du är verksam inom tillverkning, petrokemi, allmännyttiga tjänster eller byggnation erbjuder dessa generatorer en universell lösning för att minska utsläppen, säkerställa efterlevnad av miljöbestämmelser, förbättra bränsleeffektiviteten, förbättra motorprestanda och möjliggöra användning av grönare bränslen.

Aggrekos betydande investering i steg V-utrustning visar vilken inverkan tekniken kan ha på affärsverksamheten i form av utsläppsminskningar och minskade bränslekostnader. I den här bloggen utforskar vi Steg V-tekniken, dess fördelar och vanliga terminologi. 

Vad är steg V?

Steg V är en del av ett 25-årigt program för utsläppsminskning som fastställts av Europeiska kommissionen. Programmet syftar till att minska skadliga ämnen i avgaserna, vilket gynnar både miljön i stort och den lokala luftkvaliteten. Dess primära mål är att begränsa skadliga utsläpp, med särskild tonvikt på NOx (kväveoxider), PM (partiklar) och PN (partikelantal). 

De luftföroreningar som minimeras kraftigt vid användning av steg V-teknik är följande: 

  • Kväveoxider (NOx)
  • Partiklar (PM)
  • Kolmonoxid (CO)
  • Oförbrända kolväten (HC)

Fördelarna med Steg V-generatorer

Minskade utsläpp

Steg V-motorer är konstruerade för att släppa ut betydligt lägre nivåer av skadliga föroreningar som partiklar (PM), kolväten (HC) och kväveoxider (NOx), vilket leder till förbättrad luftkvalitet och minskad miljöpåverkan. I vissa fall kan dessa skadliga utsläpp minskas med upp till 90%. Ta en titt på tabellen nedan för att se några jämförelser:

Överensstämmelse

Steg V-motorer uppfyller de senaste miljöbestämmelserna och säkerställer att maskiner och utrustning uppfyller de lagstadgade utsläppsnormerna, vilket är särskilt viktigt vid drift i zoner med låga eller mycket låga utsläpp. Om man inte uppfyller de standarder som krävs för ett projekt kan det leda till böter, juridiska problem och skador på anseendet. 

Större kraftprojekt

För stora kraftprojekt kan utsläppsbestämmelserna vara ännu strängare, vilket gör det ännu viktigare att överväga teknik som steg V. Det är därför Aggreko har utvecklat exklusiva containeriserade aggregat på 1 MW+ för att tillgodose våra kunders behov. 

Bränsleeffektivitet

Steg V-motorer är bränsleeffektiva, vilket resulterar i långsiktiga kostnadsbesparingar genom minskad bränsleförbrukning och därmed minskade utgifter. Den här ekonomiska fördelen är attraktiv för kunder som vill minska de totala projektkostnaderna och samtidigt minimera miljöpåverkan.

Motorns prestanda

Kvalitetskomponenter och avancerade funktioner säkerställer maximal effektivitet.

Kompatibilitet med grönare bränslen

Steg V-motorer är konstruerade för att vara kompatibla med olika miljövänligare bränslen, t.ex. HVO. Det gör det enklare för våra kunder att minska sitt koldioxidavtryck och ytterligare minimera miljöpåverkan. 

Minskad bullernivå

Våra Stage V-skyddstak och containeriserade produkter är utrustade med den senaste tekniken för bullerdämpning. Det säkerställer minimala störningar, vilket är särskilt viktigt i stadsmiljöer eller bullerkänsliga miljöer.

Vilka är de viktigaste komponenterna i en Steg V-generator?

En motor som är utformad för att uppfylla utsläppskraven i steg V-reglerna. Motorn är utrustad med avancerad teknik för att minska utsläppen och förbättra bränsleeffektiviteten.

Våra Stage V-aggregat och containeriserade paket har bullerdämpande funktioner, vilket gör dem idealiska för krav på låg bullernivå. 

Steg V-motorer inkluderar avgasefterbehandling för att minska partikel- och NOx-utsläpp. Inklusive dieselpartikelfilter (DPF) och system för selektiv katalytisk reduktion (SCR). 

Luftintags- och avgassystem hjälper till i förbränningsprocessen och minskar utsläppen.

Dessa steg V-komponenter arbetar tillsammans för att resultera i minskade utsläpp av partiklar och skadliga gaser som kväveoxider (NOx).

Slutsats

Det råder ingen tvekan om att Stage V-generatorer har en mängd fördelar. Att gå från mindre effektiva motorer till Steg V är det rätta valet för en mängd olika projekt. Oavsett bransch, från datacenter och byggverksamhet till tillverkningsindustri eller allmännyttiga företag, kan ett enkelt byte till Steg V ha en enormt positiv inverkan. Våra experter arbetar tillsammans med dig för att säkerställa att rätt kraftpaket tillhandahålls, vilket ger maximal effektivitet, minimala utsläpp och minskade bränsleutgifter.
Kontakta oss för att hyra generator från Aggreko

Berätta för oss vad du behöver

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det som passar dig bäst