Hoppa till huvudinnehållet

Bloggserie om grönare uppgraderingar #3

En guide till batterilagringssystem för energi (BESS)

Vad är ett batterilagringssystem (BESS)?

Batterilagringssystem (BESS) har fått stor uppmärksamhet eftersom de erbjuder många fördelar, bland annat minskade utsläpp, bränsleförbrukning och kostnader. Det här är dock en komplex teknik och det är viktigt att ta hänsyn till många faktorer innan man väljer rätt BESS för sin applikation. I den här artikeln diskuterar vi viktiga termer och utrustning som behövs för integration av batterilagring. Genom att använda batterier hjälper vi våra kunder att optimera sina tillfälliga strömförsörjningskonfigurationer.

Batterilagringssystem, eller BESS, är innovativa energilagringslösningar som lagrar elektrisk energi i batterier för senare användning. De spelar en avgörande roll för energistabiliteten i eller utanför elnätet och optimerar energianvändningen, minskar utsläppen och bränsleförbrukningen samt ger extra kapacitet.

Huvudkomponenter i BESS:

 • Battericeller: Battericeller lagrar elektrisk energi genom att omvandla den till kemisk energi och sätts vanligen samman i moduler och paket för att uppnå önskad kapacitet.
 • Inverterare: Dessa omvandlar likströmsenergi (DC) till växelström (AC). På så sätt kan elektrisk energi omvandlas, lagras och återanvändas.
 • Styrenhet: Kontrollerar battericellernas prestanda för säker drift. Den upprätthåller också laddningsbalansen och gör det möjligt att fjärrövervaka BESS. Styrningen är avgörande för hur BESS kommer att fungera tillsammans med andra tillgångar.

Vanlig BESS-terminologi

Det är viktigt att förstå den viktigaste terminologin för batterienergi för att kunna använda den på ett effektivt sätt. Här följer några viktiga termer:

 • Laddningstillstånd (SoC): representerar batteriets aktuella energinivå. Den illustreras ofta grafiskt för att ge en visuell bild av batteriets laddningsstatus.
 • Urladdningsdjup (DoD): anger hur stor del av ett batteris kapacitet som har använts. 
 • Round-Trip Efficiency (RTE): uttrycks i procent och representerar förhållandet mellan den energi som återvinns från BESS och den energi som matas in, med hänsyn tagen till förluster som värme.
 • BESS-cykelhastighet: hur många gånger BESS:en cyklar varje dag (fulladdas och urladdas). 
 • Maximal laddningsström: den maximala laddningsströmmen för en BESS bestäms av batteriets kapacitet, kemi och den laddare eller växelriktare som används i systemet.
 • Hybridisering: att lägga till flera kraftkällor i en lösning, t.ex. batterilagring i ett generatorpaket eller till och med i ett solcellspaket. Ett hybridkraftpaket skapas genom att kombinera två eller flera olika former av kraft.
 • Pass-through limit: definierar den maximala energimängd som kan flöda genom en BESS utan att lagras. Genomströmningsgränsen är en viktig faktor att ta hänsyn till när man kombinerar en generator med en BESS.
 • Snurrande reserv: produktionskapacitet som är aktiv och beredd att leverera omedelbar effekt vid ökad efterfrågan på el eller oförutsedda bortfall av andra kraftkällor.
 • Förskjutning av snurrande reserv: användning av lagrad energi i batterier för att ersätta eller minska behovet av typiska källor till snurrande reserv, t.ex. generatorer. 
 

Hur bedöms batterilagringssystem för energi?

Kapacitet för energilagring

Mätt i kilowattimmar (kWh) avser detta den mängd energi som kan lagras. Om ett batterilagringssystem har ett högre förhållande mellan energilagring och effekt är det väl lämpat för tillämpningar som snurrreserv, lagring av överskott av förnybar energi samt diesel- och bränsleersättning. 

Effektassistans eller effektklassning

Mätt i kilowatt kW avser detta den högsta uteffekt som enheten kan tillhandahålla vid en viss tidpunkt. Om en BESS har ett högre förhållande mellan effekt och energilagring Denna klassificering används ofta för applikationer där effekt måste levereras snabbt, t.ex. vid start av tornkranar eller som en del av ett paket med generatorbelastning på begäran, vilket ger effektassistans till generatorer för motorstartutrustning. Förbättrar även nätförsörjningen med frekvensstöd eller effektfaktorkorrigering. 

BESS-styrsystem

BESS-styrsystem är otroligt viktiga eftersom de påverkar effektiviteten i ett kraftpaket. Vilken nivå av styrsystem som krävs beror på projektets komplexitet och syfte. Här följer en översikt över de styrenheter som integreras i ett projekt. 

 • Styrenheter på produkt-/tillgångsnivå: Varje produkt är utrustad med en tillgångsstyrenhet som hanterar PCS (Power Conversion System), BMS (Battery Management System) och andra hjälpsystem inom batterilagringsprodukten.
 • Styrenhet för mikronät: Aggreko introducerar en mikronätstyrenhet för medelstora och storskaliga mobila batteritillgångar. Denna styrenhet optimerar BESS-prestanda, integreras sömlöst med vår genset-flotta och möjliggör användning av förnybara källor som vind och sol. Den fungerar som den centrala styrenheten för ett energisystem och kan anslutas till flera tillgångar. 

Integrering av BESS i ett hybridkraftpaket

Den utrustning som krävs för att integrera BESS i ett hybridkraftpaket (generator & batteri) varierar avsevärt beroende på projektkraven. Men som regel består huvudkomponenterna av kommunikationskablar, strömkablar, kablar från generatorn och en laddningskabel för generator-BESS. Våra experter på Aggreko samarbetar med dig för att säkerställa att rätt utrustning specificeras enligt de individuella projektkraven.

Vanliga tillämpningar för batterilagring av energi

De viktigaste tillämpningarna där vi använder batterilagring för att stödja våra kunder anges nedan:

 • Hybridisering, användning av batterier för att minska eller anpassa storleken på en generator
 • För att övervinna kapacitetsbegränsningar (på grund av en begränsad strömanslutning eller begränsad generatoreffekt)
 • Övergående belastning (stöd för höga inkopplingsströmmar som motorstart, tornkranar etc.)
 • Integration med förnybara energikällor för att hantera intermittent tillförsel
 • Motståndskraft mot strömförsörjning utanför elnätet
 • Reservkraft och strömförsörjningssäkerhet
 • Tillhandahållande av virtuell kapacitet för laddning av elfordon (EV)
 • Förskjutning av spinnreserv (för belastning på begäran och/eller uppsättningar med flera tillgångar)
 • För att hålla Steg V-motorer i drift vid optimal belastning
 • För att följa lagar och förordningar vid arbete i zoner med låga/inga utsläpp

Slutsats

Batterilagringssystem (BESS) håller på att förändra energilandskapet genom att erbjuda flexibilitet, effektivitet och hållbarhet. På Aggreko erbjuder vi en rad BESS-lösningar som är utformade för att uppfylla olika behov av energilagring eller kraftassistans. Genom att förstå BESS-kemi, terminologi och integrationskrav kan vi hjälpa dig att fatta välgrundade beslut för att minimera utsläpp, minska bränsleförbrukningen och optimera dina hybridsystem samtidigt som du säkerställer tillförlitlighet och prestanda.
Kontakta oss för att hyra generator från Aggreko

Berätta för oss vad du behöver

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det som passar dig bäst