Hoppa till huvudinnehållet
Datacenterrapporten Uptime on the line

Uptime on the line?

Datacentrets motståndskraft testas

Fluktuerande energipriser, störningar i bygg- och leveranskedjan och en ökande medvetenhet om datacentersektorns höga konsumtionstakt äventyrar målet att den ska vara online mer än 99 % av tiden.

För att förstå de största utmaningarna på viktiga europeiska marknader har vi samlat insikter från 700 europeiska datacenterkonsulter och kartlagt svaren i vår tvådelade rapportserie – Uptime on the Line? 

Rapporterna utforskar även möjligheter att kompensera för energi- och temperaturstyrningsutmaningar som sektorn står inför, för att förbättra motståndskraften, hantera kostnader och uppfylla hållbarhetsmålen.

Ladda ner undersökningsrapporter om datacenter

Rapporten Uptime on the line

Ytterligare information

För mer information eller för att diskutera några av de utmaningar och möjligheter som behandlas i rapporten är du välkommen att kontakta en av våra experter på datacentersektorn. 

Kontakta oss