Hoppa till huvudinnehållet
Berge Olympus emergency power supply for 210,000 MT bulk iron ore carrier. 
On deck power station consisting of 4x synchronized 320kVA generators, cable package and associated fuel hardware. 
Pilbara coast, Australia.

Upplägg för värme och kylning

Skydda era investeringar med specialanpassad kraftförsörjning, uppvärmning och avfuktning

När skepp, borriggar eller fartyg ligger i torrdocka måste man säkerställa att viktiga tillgångar ombord upprätthålls för att kunna återinsättas i drift. Med speciella hyrpaket för temperaturstyrning från Aggreko kan ni vara säkra på att specialutrustning och maskiner hålls torra och fria från korrosion

Aggrekos stora utbud av hyrutrustning inom kraftförsörjning, uppvärmning och industriell avfuktning gör att våra specialister kan specialanpassa ett hyrpaket som exakt motsvarar era behov. Oavsett om det gäller att upprätthålla maskinrummet, bryggan eller känslig elektronisk utrustning kan vi leverera kompletta hyrpaket – från konstruktion till installation och vidare till fortlöpande underhåll och bränsleservice.

En lokal närvaro vid alla större hamnar gör att våra experter finns tillgängliga för att leverera snabb service oavsett när ni behöver det under alla årets dagar. Eftersom vår utrustning för kraftförsörjning och temperaturstyrning kan hyras både på lång och kort sikt är detta det mest kostnadseffektiva sättet att bevara och försörja tillgångarna tills det åter är dags att ta borriggen eller skeppet i drift, renovera eller sälja utrustningen.

Oavsett om ni behöver kylning eller uppvärmning backar vi upp er

Våra expertingenjörer kontrollerar er anläggning för att ta fram en kostnadseffektiv lösning som uppfyller era projektkrav.

HJÄLP MED KYLNING:

Håll utrustningen i optimalt skick med tillfälliga kraftförsörjningsgeneratorer och specifik uppvärmning och torkning. Våra industriella avfuktare kan installeras för att få tillräcklig luftkonditionering i kontrollerade utrymmen och stora maskiner.

HJÄLP MED UPPVÄRMNING:

Våra portabla dieselgeneratorer är ett kostnadseffektivt sätt att ge kraftförsörjning till ett skepp eller en borrigg i torrdocka. Dessutom kan generatorerna snabbt utökas eller reduceras för att skapa effektivitet och kan också anpassas efter växlande behov.

Viktiga tillämpningar

  • Extra- och backupkraftförsörjning: Omfattar generatorer för extra kraftförsörjning, reservkraft ombord eller nödsituationsförsörjning för alla krav som kan förekomma på en borrigg eller ett skepp

  • Belastningstest: Omfattar simulering för utrustningstest under krävande miljöförhållanden och FPSO belastningstest för skepp

  • Temperaturkontroll: Omfattar kontrollerad avfuktning i syfte att förebygga rostskador och utrustning för temperaturstyrning och för att upprätthålla skeppets HVAC-system i torrdocka