Hoppa till huvudinnehållet
Taken at sunrise

Förnybar vindkraft

Din partner inom vindkraft

I takt med att energibehovet ökar så är förnybar energi nyckeln till planetens framtid. Det är viktigt att utnyttja vindens kraft. På Aggreko har vi över 50 års erfarenhet och en djupgående förståelse för vindkraftsparkers behov av kraft- och temperaturstyrning. Vi har ett specifikt vindkraftsteam vars innovativa strategier för att underlätta reparationer, underhåll och modifieringar av vindkraftverk och torn, vilket har resulterat i avsevärda kostnadsbesparingar för kunderna. Våra lösningar hjälper investerare, utvecklare och operatörer att sänka sina kostnader och gynna hela marknaden för förnybar energi.

Experttjänster, enkla lösningar för vindkraftsektorn

Vi är medvetna om att varje steg i utformningen av en vindkraftpark har sina egna unika utmaningar. Därför erbjuder vi experttjänster under vindkraftparkens fem livscykelstadier.

Godkännande

Vi kan förverkliga ditt projekt – kostnadseffektivt och hållbart. Från testning av nykonstruerade turbiner till planering av storskalig batterilagring – våra lösningar uppfyller dina projektmål.

Byggbranschen

Vi erbjuder tillfälliga lösningar inom kraftförsörjning och temperaturstyrning. Från byggeneratorer, transformatorer och offshore-utformade reservgeneratorer till batterilagring , värmare och avfuktare.

Driftsättning

Våra generatorer och belastningsmotstånd gör att vindkraftverken kan tas i drift innan de ansluts, vilket gör att produktionen kan starta tidigare. Lösningarna inkluderar: Hög-/lågspänningsgeneratorer, offshore-generatorer, offshore och landbaserade transformatorstationer och högspänningsnätsystem.

Drift och underhåll

Vi erbjuder miljöstyrningspaket för sanering av vingar. Skräddarsytt för att uppfylla dina behov av temperatur- och
avfuktningsstyrning vid vingreparationer. Vi tillhandahåller kraftförsörjnings-, uppvärmnings- och kylningslösningar under planerade driftstopp och tornunderhåll. 

Förnyelse

Vi hjälper till med kraftförsörjningen av din vindkraftpark vid byte av turbiner, med allt från tillfälliga generatorer och högspänningssystem till batterilagring. Vi tillhandahåller även ytterligare stöd med ny driftsättning och testning.

Grönare uppgraderingar

Grönare uppgraderingar är en liten omställning som gör stor skillnad. Att göra det hållbara mer livskraftigt. Kombinationen av den senaste tekniken, renare bränslen och smartare tänkande hjälper dig att uppnå lägre utsläpp och högre effektivitet, samtidigt som du potentiellt sänker bränslekostnaderna.

Varför Aggreko?

Vi finns här för att förenkla varje lösning. Som experter inom tillhandahållandet av tillfälliga kraftförsörjnings- och temperaturstyrningslösningar till vindkraftparker och förnybar industri använder vi vår omfattande expertis, kunskap och rådgivningsmetod för att utveckla rätt lösningar och tjänster på kort, medellång och lång sikt. Våra hyrlösningar är flexibla, skalbara, mobila och modulbaserade, vilket innebär att de kan levereras snabbt och utan risk för kapitalinvesteringar.