Hoppa till huvudinnehållet

Aggreko Process Services (APS)

Specialkunskaper inom processkylning

 Aggreko Process Services (APS) kombinerar våra erfarna processingenjörers kunskaper med vår specialkonstruerade kylutrustning för att skapa speciallösningar som förbättrar produktiviteten. APS arbetar inom många olika branscher, med tonvikt på att lösa storskaliga, komplicerade produktivitetsproblem.

Sedan 1990 har APS funnits som ett specialistteam inom Aggreko och man använder sin expertkunskap inom processbearbetning för att utveckla innovativa och specialanpassade lösningar för att klara komplicerade problem inom processkylning. APS processingenjörerna har den expertkunskap och utrustning som behövs för att identifiera och åtgärda processens flaskhalsar, ineffektivitet, brister eller underpresterande utrustning och, inte minst, höga omgivningstemperaturer som kan orsaka stora bortfall både i tillverkningen och produktiviteten.

Att hantera värme är det absolut vanligaste processproblemet och många branscher, inklusive petrokemisk och raffinaderi, har alltid fått problem under sommarmånaderna. När temperaturen stiger så minskar effektiviteten och produktiviteten, vilket reducerar lönsamheten.

Under årtionden har ”inbromsningen” under sommaren varit en del av förutsättningarna för industrin. APS har visat att man med metodisk analys av processkylningen, ingenjörskunskap och tillfällig kylutrustning, däribland värmeväxlare och kylaggregat, kan processen fortsätta med full kapacitet även under den varmaste av somrar.

Kontakta oss

APS processingenjörerna har ett nära samarbete med anläggningens ingenjörer och underhållspersonal för att identifiera flaskhalsarna. Därefter konstruerar man och levererar rätt utrustning, hämtat ur vår uthyrningsflotta av specialenheter, för att lösa problemet.

SÅ HÄR HÅLLER AGGREKO PROCESS SERVICES IGÅNG ERA PROCESSER

Vår fullt dokumenterade åttastegsprocess säkerställer optimal ingenjörssupport från början till slut

  • Förfrågan
  • Teknisk respons och kostnadsförslag
  • Avsiktsförklaring
  • Omfattningsstudie på platsen
  • Affärsförslag
  • Designpaket
  • Mobilisering av utrustning och projektstyrning
  • Rapport efter utförda åtgärder

Vår målsättning är att snabbt identifiera era problem och att så snabbt som möjligt implementera en tillfällig lösning. Samtidigt säkerställer vi fullständig dokumentation som beskriver varje aspekt av lösningen som rör teknik, säkerhet och bestämmelser.

I pressade situationer, där tiden är dyrbar, erbjuder vi snabb och effektiv återgång till full produktivitet. Detta sparar både tid och pengar, samt investeringen att behöva installera nya processer och ny utrustning.