Hoppa till huvudinnehållet
Nödkraftförsörjning

Nödkraftförsörjning

Snabb respons på alla behov av nödkraftförsörjning

Varje år hjälper vi företag och myndigheter att snabbt komma igång efter strömavbrott, utrustningshaveri, översvämningar eller bränder.

Återuppta verksamheten så snabbt och smidigt som möjligt

Aggreko hjälper tusentals organisationer vid nödsituationer, oavsett om det handlar om att starta igång tågtrafik efter strömavbrott eller återställa ström till hela samhällen efter kraftiga oväder. Vi har världens största flotta av generatorer om olyckan skulle vara framme. Det innebär att vi vanligtvis kan hjälpa till inom loppet av bara några timmar, även på avlägsna platser.

 

Stöd dygnet runt

Stöd dygnet runt

Lokal expertis

Lokal expertis

Återgå till arbetet snabbt

Återgå till arbetet snabbt

Vi finns ett telefonsamtal bort

Vår jour står alltid redo och vi kan skicka våra lokala experter till en viss plats på bara några timmar – allt för att få igång verksamheten igen så snabbt som möjligt.

Minimera de störningar som strömavbrott innebär och planera redan nu för nästa nödsituation. Som en del i beredskapsplaneringen bistår vi med att ta fram en handlingsplan för att kunna leverera den utrustning, logistik, installation och underhålls som behövs vid en nödsituation. När olyckan väl inträffar har vi en handlingsplan som reducerar responstiden och begränsar kostnaderna.

Kontakta oss