Hoppa till huvudinnehållet
Hyra steg V-generatorer

Steg V-generatorer

Högprestanda steg V-generatorer för ultralåga utsläpp

Våra nivå V-generatorer är konstruerade för att minska skadliga föroreningar och uppfyller EU-kommissionens direktiv om medelförbränningsanläggningar (MCPD). Med hyra av steg V-generatorer från Aggreko är du ett steg närmare en hållbar energiproduktion. Effektiva högprestanda enheter, våra steg V-generatorer är utformade för att fungera på samma sätt som de renaste bilmotorerna, genom att begränsa kolmonoxid, kväveoxider och partiklar för att tillhandahålla effektiv tillfällig kraftförsörjning i zoner med ultralåga utsläpp.  Genom att hyra steg V-generatorer kan du garantera hög prestanda samtidigt som du arbetar mot dina hållbarhetsmål.

Sätter standarden

Aggreko är stolta över att vara det första brittiska uthyrningsföretaget som designar och tillverkar våra egna steg V-generatorer. Vi har utvecklat en hög utrustningsnivå och har den största maskinparken i hela landet, med modeller från 30 kVA till 1 200 kVA.

Våra robusta och bränsleeffektiva generatorer med låg ljudnivå kan leverera tillfällig kraftförsörjning utan att göra avkall på prestanda. Inte bara följa standarden utan ange den.

Mer information

Vad är steg V?

Steg V (förordning 2016/1628) är en utsläppsstandard för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg (NRMM) med gnist-/kompressionständmotorer. Den syftar till att reducera utsläppen av partiklar och skadliga ämnen och är en utveckling av tidigare standarder och kräver att kontroller, såsom dieselpartikelfilter, tillämpas på nya NRMM.

Sätta en hög standard i miljözoner

När resten av Storbritannien börjar följa Londons införande av miljözoner med låga och ultralåga utsläpp är det viktigt att det finns tillgängliga hyrlösningar för steg V-kraftförsörjning.

För att möta detta akuta behov började vi konstruera och tillverka våra egna steg V-generatorer. Våra steg V-generatorer levererar energiproduktion med låga utsläpp genom förbättrad teknik med följande funktioner i hela sortimentet:

 • 1. Installation av ett dieselpartikelfilter reducerar dieselpartikelutsläpp
 • 2. Selektivt katalytiskt reduktionssystem för att reducera utsläppen av NOx
 • 3. Extra insprutningsteknik som ytterligare neutraliserar skadliga partiklar
 • 4. Dieseloxidationskatalysatorer för att reducera CO2-utsläppen genom oxidering
 • 5. Låg ljudnivå med fläktar med variabel hastighet som drastiskt minskar ljudet vid lägre belastning och i lättare omgivningsförhållanden för användning i stadsmiljöer
 • 6. Bågdetektering och inträngningsskydd för bättre skydd av komponenterna mot omgivningen
 • 7. Intern dieselavgasvätska (DEF)/Adblue-tank anpassad till intern bränslekapacitet för att säkerställa att DEF endast behöver fyllas på med samma frekvens som bränsletankens påfyllningar
 • 8. Två externa DEF/AdBlue-tankalternativ för att förlänga påfyllningsintervallen på plats, försörja flera generatorer och minska det utrymme som krävs för installationen

Hjälper dig att nå dina utsläppsmål

När det gäller att mäta dina utsläpp måste hela maskinparken övervakas, i ett helt projekt. Vår fjärrövervakning gör att du enkelt kan optimera, kontrollera och hantera din hyrda maskinpark.

Steg V-generatorer Frågor och svar

 • Vad är steg V-efterlevnad?
  Steg V-efterlevnad avser den obligatoriska efterlevnaden av EU:s steg V-förordning, den syftar till att minska utsläppen i mobila maskiner som inte är avsedda för vägtrafik med gnist- eller kompressionsmotorer. Det är den tuffaste regleringen i sitt slag. Steg V-förordningen syftar till att minska partikelutsläppen från utrustning som används inom många olika branscher, inklusive bygg-, tillverknings-, jordbruks- och livsmedelsindustrin. 

 

 • Vad är skillnaden mellan steg V och tidigare EU-utsläppsstandarder?
  Steg V innebär ett betydande steg framåt i regleringen av mobila maskiner, som inte är avsedda för vägtrafik, med strängare utsläppskontroller från mobila maskiner som inte är avsedda för vägtrafik. Till exempel begränsar steg V kolmonoxid, kolväten och kväveoxider och begränsar de tillåtna utsläppen av partiklar.

 

 • Varför är steg V mer miljövänligt?
  Genom att sätta upp utsläppsgränser för icke-väggående mobila maskiner kommer steg V att minska projektens totala koldioxidavtryck, vilket minskar luftföroreningarna och motverkar klimatförändringarna.

 

 

 • Vilka maskiner måste uppfylla steg V?
  Steg V-restriktioner påverkar motorer under 56 kW och över 130 kW, inklusive utrustning som används inom konstruktion, tillverkning, materialhantering och jordbruk.

 

 • Finns det några undantag från steg V? 
  Utrustning så som stationära maskiner, bilar och fartyg är undantagna från steg V-förordningen. Det är dock värt att notera att sådan utrustning fortfarande måste följa andra bestämmelser. 
Kontakta oss för att hyra generator från Aggreko

Berätta för oss vad du behöver

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det som passar dig bäst