Hoppa till huvudinnehållet
Förnybar energi

Förnybar energi

Driftsättning av förnybara landbaserade eller offshore-energianläggningar

Det tar många års planering att bygga och ta vind-, sol, vattenkrafts-, avfalls- och anaerob nedbrytningsanläggning i drift.

Vi har omfattande erfarenhet av att hjälpa till att få förnybara energiprojekt färdiga i tid. Våra specialistingenjörer har möjlighet att samarbeta med er för att förstå ert projekt och sedan tillhandahålla rätt kraftförsörjning och lastbankspaket för att få igång er anläggning.

Om strömavbrott skulle inträffa kan vi snabbt vara på plats med hyrpaket med offshore/landbaserade generatorer eller uppvärmnings- och avfuktningsutrustning för att hålla er utrustning i skick.

Er livstidspartner

Vi har arbetat med sektorn för förnybar energi både på land och offshore sedan start, vilket innebär att vi vet att varje steg av utformningen innebär unika utmaningar. Vi kan hjälpa er med:

  • Planering och infrastruktur: Vi kan tillhandahålla kraftförsörjning för era platsundersökningar och inledande infrastrukturarbete, till exempel kabeldragning och anläggningsarbete. Vi kan även leverera kraftförsörjning, uppvärmning, kylning och avfuktning för boplatser och förvaring av utrustning.
  • Uppbyggnad: Våra uthyrningsgeneratorer, distributionsutrustning och bränslehanteringsservice hjälper er under uppbyggnaden och installationen av anläggningen på land eller offshore, tillsammans med utrustning för temperaturkontroll för lagerenheter och arbetarnas bostäder.
  • Förberedelser för driftsättning: Vi kan leverera en kraftförsörjningslösning som klarar behovet för fullständig test av turbiner och utrustning före driftsättning för att se till att inget har skadats under transporten till platsen.
  • Testning och driftsättning: Våra högspänningstekniker använder ett skräddarsytt uthyrningspaket, som innehåller lastbanker, offshore eller landbaserade generatorer och transformatorer, för att spegla de förhållanden och laster som ni förväntar av elnätet så att ni kan vara säkra på att allt fungerar perfekt när ni ansluter till det. Detta kan leda till tidiga intäkter och att deadlines för anslag uppfylls i förtid.
  • Drift och underhåll: Om elnätet av någon orsak kopplas från kan vi tillhandahålla en tillfällig kraftförsörjningslösning så att utrustningen hålls i skick och ni snabbt kan återgå till att exportera kraft. Vi kan hjälpa er att hålla temperatur- och fuktighetsnivåerna under reparation av utrustning, vid uppgradering och underhåll med utrustning som skräddarsys efter regionala förhållanden och årstiden.

    Oavsett om ni arbetar på land eller till havs finns våra engagerade ingenjörer vid er sida, varje steg på vägen.

 

Vi levererar kraften och kompletterar den när det behövs

Samhällen och företag förlitar sig på en stabil och fristående kraftförsörjning. Det är därför viktigt att se till att ni klarar uppgiften och har en bra planering för tider när det är dåligt väder eller årstidernas förändringar hotar er kraftproduktion.

Oavsett om du driver en vindkraftsfarm, en solcellsanläggning eller en vattenkraftsdamm kan vi hjälpa dig med kraftförsörjningen i tid. Våra högspänningsingenjörer tar in våra lastbanker och transformatorer för att spegla de förhållanden och laster som ni förväntar så att ni kan vara säkra på att allt fungerar perfekt när ni ansluter till nätet.

Vi kan även överbrygga svackorna när naturen förhindrar er från att producera. Om ni måste stänga av era vindturbiner under en storm eller om en torka stoppar vattenkraftproduktionen håller vi aktiviteterna igång med generatorer som vi kan synkronisera med elnätet, samtidigt som alla bestämmelser och regelverk är uppfyllda.

Dessutom är våra ingenjörer vana vid att arbeta på utmanande platser. Det spelar alltså ingen roll hur isolerad platsen är, vi hittar det bästa sättet att få ut utrustningen till er – via luften, på land, till havs eller på floder.

Arbeta med renare bränsle och tystare generatorer

Vi har åtagit oss att arbeta med er på det mest miljövänligt hållbara sättet. Det är därför vi har utvecklat en serie generatorer för uthyrning som drivs med gas. 

Våra naturgasgeneratorer har låga utsläpp, är i princip rökfria och är ljudisolerade för att uppfylla lokala bullerbestämmelser. Dessutom har vi avsevärt minskat risken för utsläpp av vätskor från motorerna eftersom de är inneslutna i containrar.

Vi har även anpassat våra generatorer så att de kan köras på biodiesel och icke-standardgaser. Allt detta innebär att vi kan använda det bästa bränslet, till den lägsta kostnaden, för att uppfylla platsens behov.