Stage V generatoren en emissiereducties

Technici

Stage V generatoren

De laatste jaren zijn er een hoop ontwikkelingen gaande omtrent schonere motoren, emissie-eisen en Europese wetgeving. Momenteel moeten alle nieuw gebouwde generatoren voldoen aan de Stage V vereisten. Huidige mobiele generatoren mogen nog steeds ingezet worden, echter in lage-emissiezones worden motoren die niet voldoen aan Stage V niet toegestaan. Uiteraard kan het ook zo zijn dat u vanuit maatschappelijke betrokkenheid ge├»nteresseerd bent in deze schonere Stage V generatoren. 

Bij Aggreko innoveren we continu om u in uw (veranderende) behoeften te kunnen blijven voorzien. Loopt u tegen een uitdaging aan om te voldoen aan bepaalde emissie-eisen, lees dan hier wat Aggreko voor u kan betekenen met Stage V generatoren. 

Stage V / Tier 4F vereisten

De normen voor stage V motoren gelden vanaf 2019 voor motoren onder de 56 kW en boven de 130 kW, vanaf 2020 ook voor motoren van 56 tot 130 kW. De eisen waar dieselmotoren aan moesten voldoen werd zo geleidelijk opgevoerd. Aangezien deze normen nu een standaard vereiste zijn, wordt er van de fabrikanten van motoren verwacht dat ze overschakelen naar een volledige naleving van Stage V.

Om te kunnen blijven voldoen aan de wensen en behoeften van onze klanten heeft Aggreko niet stilgezeten.

Stage V / Tier 4F, wat is dat precies ?

De Europese wetgeving heeft strengere eisen gesteld voor de uitstoot van fijn stof (PM), 0.015 voor fijn stof. Ook is er een limietwaarde gesteld voor deeltjesaantallen (PN) van 1 x 1012 # / kWh voor het motorvermogensbereik van 19 kW tot <560 kW. Daarnaast, gelden er strikte limieten en reducties voor stikstof (NOx) en koolstofdioxide (CO2). Een belangrijke factor bij de uitstoot van NOx is het percentage zuurstof waarmee gemeten wordt, voor de juiste berekening van uw uitstoot mag dit niet over het hoofd gezien worden. Het bovenstaande verhaal is momenteel alleen van toepassing op mobiele motoren, een vaste installatie hoeft (nog) niet altijd te voldoen.

Om dit te bereiken hebben een aantal belangrijke wijzigingen plaatsgevonden in de Stage V motoren van Aggreko, zoals:

  • Verplichte montage van een Diesel Particulate Filter (DPF), in de volksmond ook wel een roetfilter. Deze filter vermindert de uitstoot van fijn stof van diesel (DPM), ook wel de roetuitstoot.
  • Extra Selective Catalytic Reduction (SCR) om de NOx-uitstoot te verminderen en zo aan de norm te kunnen voldoen. Bij de SCR installatie is de belasting van de generator een belangrijk element, vanwege de minimale temperaturen die behaald moeten worden voor de SCR installatie en de chemische reactie. Wij helpen u uiteraard bij het selecteren van de juiste generator met optimale belasting.
  • Diesel Oxidation Catalysts (DOC) met als doel de CO2-uitstoot te verminderen.

Door deze aanpassingen stoten deze generatoren minder schadelijke stoffen uit. Een belangrijk gegeven is dat de emissies over de gehele vloot bekeken moet worden. Dit wil dus zeggen, dat wanneer er een verscheidenheid aan apparatuur op een project ingezet wordt, de uitstoot over de gehele vloot op locatie bekeken moet worden. Bent u benieuwd of u aan de uitstootnormen voldoet, dan helpen wij u graag bij deze berekening.

Bij Aggreko innoveren we continu om u in uw behoeften te kunnen voorzien. Wij kunnen niet alleen voorzien in Stage V generatoren, ook kunnen wij 100% HVO leveren of bijvoorbeeld batterijen voor energieopslag.

Loopt u tegen een uitdaging aan om te voldoen aan bepaalde emissie-eisen, neem dan vandaag nog contact met ons op voor de best passende oplossing.

Emissies verlagen? Neem contact met ons op!

BELANGRIJKSTE CONTACTEN