20 Oct 2019

Undvik driftstopp i datacentret med tillfällig kraftförsörjning

 
  • Skriven av

    Greger Ruud, Sector Development Manager i Aggreko og styremedlem i Swedish Datacenter Industry Association.
    Sverige

  • Publicerad på

    Sverige

Överväger du att skjuta upp uppstarten av ett datacenter medan du väntar på att det ansluts till elnätet? Tillfällig kraftförsörjning låter dig fortsätta arbetet som planerat, samtidigt som du undviker onödiga kostnader och dyra förseningar.

Ett datacenter kräver stora mängder el och är ofta beroende av att få ett flertal anslutningar med hög kapacitet till elnätet. Detta kan komplicera processen med att få igång datacentret, eftersom det kan dröja med en permanent anslutning och tillräcklig kraft för att servrarna ska fungera.

I de fall våra uppdragsgivare har en avtalad tidsfrist för när datacentret ska vara redo att tas i drift, kan förseningar bli dyra. Det kan handla om bortfall av inkomst eller i värsta fall straffpåföljder.

Vid sådana här tillfällen är tillfällig kraftförsörjning en praktisk lösning. Tillfällig kraftförsörjning kan enkelt användas för att tillhandahålla den mängd el som datacentret faktiskt kräver, i tillägg till den kapacitet som elnätet erbjuder. Lösningarna lämpar sig för såväl primär- som standby-ström, oavsett skala och varaktighet.

- Med våra tillfälliga leasing- och hyrlösningar kan våra kunder känna sig trygga i att strömförsörjningen aldrig brister. Hos oss får kunderna en pålitlig strömförsörjning som gör det möjligt för dem att behålla arbetstrycket under hela byggprojektet, säger Greger Ruud, sektorutvecklingschef på Aggreko och styrelseledamot i Swedish Data Center Industry Association.

Specifika kraftförsörjningslösningar för datacenter kräver specialkompetens inom design, planering, installation, idrifttagning, drift, underhåll och nedmontering. Med sin långa och gedigna erfarenhet erbjuder Aggreko skräddarsydda ”bridge”-lösningar. Högeffektiva generatorer och lagringssystemet Y.Cube är optimala lösningar som uppfyller behoven hos ett datacenter. Nedan kan du läsa om hur vi löste utmaningen för ett datacenter i Irland. 

 

Fortsatte med alternativ energilösning

När vår kund påbörjade bygget av sitt datacenter i Dublin upptäcktes det att datacentret inte kunde anslutas till elnätet på grund av kapacitetsbrist. Istället för att lägga byggprojektet på is fram till att elnätet kunde leverera den önskade kapaciteten, bestämde sig kunden för att hitta en alternativ energilösning. 

Strömförsörjningen behövde vara tillräckligt pålitlig för att uppfylla datacentrets krav på tillförlitlighet. Datacentret var också tvunget att använda teknik som var skonsam mot miljön och bränsle som uppfyllde EU:s standarder för utsläpp och bullernivåer. Dessutom var det viktigt att leveransen var skalbar för att tillgodose energibehovet i ett fullt operativt datacenter.  

 

Lösningen: Gas-till-ström-teknik

Lösningen kom i form av vår rena gas-till-ström-teknik och mötte datacentrets alla krav. Det visade sig vara en väldigt kostnadseffektiv lösning som kunde konkurrera med de elpriser som kunden hade behövt förhålla sig till om datacentret anslutits till elnätet. Dessutom var lösningen oerhört flexibel, vilket innebar att kapaciteten kunde ökas under de första månaderna av driften.

Totalt levererades 12 gasgeneratorer med en total kapacitet på 12 MW, 10kV-växlar, transformatorer och ytterligare tillbehör. Datacentrets tillförlitlighet beaktades genom att säkerställa att det alltid fanns ytterligare kapacitet att tillgå, och redan efter 12 veckor stod energilösningarna klara. Hade kunden väntat på att få datacentret anslutet till elnätet, beräknades detta ha tagit två år.

Ladda ned vår guide till hyrlösningar för datacenter här. 

 

 Ökad användning av hållbara lösningar

Utmaningarna som vår kund i Dublin stod inför hade också kunnat lösas med generatorer som använder biodiesel som bränsle. Hållbara, förnybara bränslen som biodiesel (HVO) och biogas minskar miljöpåverkan och svarar mot den växande efterfrågan på miljövänliga lösningar som kraftigt minskar utsläppet av koldioxid. På Aggreko fokuserar vi allt mer på miljövänliga lösningar som kraftigt minskar koldioxidavtrycket. 

Behöver du flexibla lösningar för testning, strömförsörjning eller temperaturreglering? Ta kontakt med oss.

VIKTIGA KONTAKTER