Przejdź do głównej zawartości
Digital generated image of organic circular pattern made out of green leaves. Sustainability and beauty concept.

Zrównoważony rozwój

Firmy, rządy i ludzie coraz częściej chcą bardziej ekologicznego i czystego świata. Popyt na alternatywne rozwiązania energetyczne rośnie. Aggreko odpowiada na to zapotrzebowanie wprowadzając nowe produkty i technologie, aby dostarczać klientom zrównoważone, odporne rozwiązania energetyczne kiedy, gdzie i jak długo ich potrzebują.

Nasze ramy zrównoważonego rozwoju

Nasze ramy zrównoważonego rozwoju mają na celu tworzenie wartości dla naszych pracowników, inwestorów, klientów i całego społeczeństwa.

Wspierają naszą strategię przyspieszenia transformacji energetycznej i opierają się na trzech filarach:

Z każdym filarem wiążą się ambitne cele i osobny plan działania. Publikujemy również nasze kluczowe wskaźniki wydajności, dzięki czemu możemy śledzić postępy i mierzyć nasz wpływ.

Przyspieszanie transformacji

Współpraca z naszymi interesariuszami w celu zapewnienia czystszych rozwiązań energetycznych, przyspieszających osiągnięcie zerowej emisji netto

Wspieranie rozwoju

Inwestowanie w naszych pracowników i promowanie rozwoju społeczności, w obrębie których prowadzimy działalność.

Branie odpowiedzialności

Prowadzimy naszą działalność w sposób etyczny, biorąc odpowiedzialność za nasz wpływ na środowisko i społeczeństwo, dbając o to, abyśmy pozostali firmą, na której mogą polegać nasi interesariusze.

Slync.io Dubai Desert Classic

Nasze osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju

Jakie są skutki wprowadzania naszych ram zrównoważonego rozwoju? Od redukcji emisji dwutlenku węgla po rozwój ludzi i społeczności — wspieramy czystszą, społecznie odpowiedzialną i zrównoważoną przyszłość.

winding road in the forest,aerial view from above

Nasze ramy zrównoważonego rozwoju

Aggreko zobowiązuje się do współpracy ze swoimi interesariuszami, aby przyspieszyć osiągnięcie zerowej emisji netto i zapewnić naszym klientom czystsze rozwiązania energetyczne.
Zobowiązanie to znajduje odzwierciedlenie w naszych celach w zakresie dekarbonizacji:

 • Zerowa emisja netto z naszych zakładów i działalności do 2035 roku.
 • Zmniejszenie emisji z naszych rozwiązań energetycznych o 30% do 2030 roku.

Aggreko stale angażuje się również w inwestycje w produkty o obniżonej emisji, aby jeszcze bardziej poprawić lokalną jakość powietrza wokół zakładów klientów.

Kierujemy się wynikami naszej oceny istotności

W 2020 roku przeprowadziliśmy pierwszą ocenę istotności — sposób na dowiedzenie się, co jest najważniejsze dla naszych interesariuszy, w tym naszych współpracowników i klientów.
Ocena istotności potwierdziła znaczenie naszej strategii dekarbonizacji, ale również pomogła nam wyznaczyć inne priorytety w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Oprócz skupienia się na kwestiach, które nasi pracownicy, klienci i inwestorzy uznali za najważniejsze, zidentyfikowaliśmy również potencjalne zagrożenia i nowe obszary, na których Aggreko będzie się koncentrować.

Kwestie te wyszczególnione w ramach zrównoważonego rozwoju Aggreko:

 1. Jakość powietrza i emisje
 2. Inwestycje w czystszą technologię
 3. Zużycie energii
 4. Zaangażowanie w kwestię globalnego klimatu
 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 6. Szkolenie i edukacja pracowników
 7. Integracja i różnorodność
 8. Cyberbezpieczeństwo
 9. Przeciwdziałanie łapownictwu i korupcji
 10. Ład korporacyjny


  Na poniższym wykresie zaznaczono kluczowe kwestie zidentyfikowane przez naszych akcjonariuszy: