Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Covid-19 — Jak pomagamy naszym klientom i społeczności

 

Przede wszystkim pragniemy życzyć zdrowia wszystkim pracownikom Aggreko, klientom i partnerom mimo rozprzestrzeniającej się na całym świecie epidemii wirusa COVID-19. Są to czasy bez precedensu i jako społeczność globalna bezwzględnie musimy współpracować, aby wspierać wysiłki na rzecz zwalczania wirusa.

Jako dostawca energii, jesteśmy niezmiernie dumni z członków naszego zespołu, którzy świadczą podstawowe usługi na całym świecie, aby zapewnić społeczeństwu możliwość dalszego funkcjonowania w czasie tej pandemii. Zapewniamy naszym pracownikom wszelkie możliwe wsparcie, aby zapewnić im bezpieczeństwo, ponieważ pracują niestrudzenie, dostarczając tak potrzebną energię społecznościom i kluczowym gałęziom przemysłu.

Codziennie monitorujemy sytuację i podejmujemy decyzje w oparciu o najnowsze wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), International SOS, Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC) oraz lokalnych agencji rządowych.

Aby chronić życie i źródła utrzymania naszych ludzi, klientów i szerszej społeczności na całym świecie, podejmujemy następujące działania:1. Regularnie aktualizujemy wytyczne dotyczące środków ochrony indywidualnej naszych zespołów oraz środków zapobiegawczych zgodnie z zaleceniami WHO. Obejmuje to również wprowadzanie ustalonych zasady higieny osobistej w naszych biurach i działaniach.

2. Zwiększanie świadomości na temat objawów COVID-19, tak aby w razie potrzeby można było szybko wdrożyć odpowiednie środki.

3. Wprowadzenie odpowiednich warunków, aby wszyscy pracownicy, którzy mogą, pracowali w domu.

4. Podzielenie zmian w celu zminimalizowania ryzyka przenoszenia się wirusa, aby zapewnić naszym klientom dalsze wsparcie, na którym mogą polegać.

5. Przeglądanie naszego zewnętrznego łańcucha dostaw, aby zapewnić ciągłość produktów i usług.

6. Zachęcanie do korzystania ze zdalnego monitoringu Aggreko (ARM), który umożliwia ograniczenie fizycznej obecności na miejscu.

7. Wykorzystanie rozwiązań technologicznych w celu zatrzymania wszystkich podróży na spotkania firmowe i zewnętrzne, a także znaczne ograniczenie podróży służbowych naszych pracowników na całym świecie, które nie są krytyczne.

Chcę Państwa zapewnić, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wspierać naszych pracowników, klientów, partnerów i społeczności, w których działamy, w tym szczególnie trudnym okresie.

Bądźcie bezpieczniChris Weston

Dyrektor generalny Aggreko

 

Powiedz nam, czego potrzebujesz

Pomożemy Ci znaleźć coś odpowiedniego