Hoppa till huvudinnehållet
2015Mar-uk-data_centres-hero

Idriftsättning av datacenter

Därför kan du förlita dig på vår idriftsättning och testning av datacenter.

 Kan du lita på din kritiska infrastruktur, under alla omständigheter?

  • Våra tester är utformade för att förbättra last tillförlitligheten
  • Vi har den kunskap och de resurser som krävs för att utföra komplett testning av alla nivåer, från L1 till L5
  • Vi har marknadens bredaste sortiment av testningsutrustning
  • Vi har etablerat ett globalt, standardiserat testningsramverk
  • Du får konsekvent hög testningsnivå, flexibilitet och enhetlighet, över hela världen
  • Testning kan utföras fjärrbaserat, vilket innebär mindre arbetskraft och tid, samtidigt som det ger förbättrad lasttillförlitlighet
  • Dessutom levererar vi fullständig dokumentation av belastningsmotstånd för kvalitetsgranskningar, inklusive metodinformation och scheman.
 
 
data hall testing

Testning och driftsättning av datacenter med lastbanker

Driftsättning av datacenter - test 1, 2, 3...

Nya datacenter förväntas fungera kontinuerligt och tillförlitligt. Det är därför viktigt att genomföra robusta tester av all kraft- och kylinfrastruktur vid driftsättningen - innan datacentret tas i drift. Vårt specialiserade team för driftsättning av datacenter har erfarenhet av att utföra alla testnivåer, från L1 fabriksacceptanstester till L5 integrerade systemtester, och även driftsättning efter driftsättning.

Kraftförsörjning, kylning och testning av datacenter - i varje steg av datacentrets livscykel

Att hålla dig online