Hoppa till huvudinnehållet
2016Nov-russia-server-racks-network-processor-renderfarm-data_centres

Byggnation av datacenter

Kraft, värme, torkning och kylning av datacentret.

Man kan inte alltid förlita sig på elnätet vid kraftförsörjning till alla behov vid byggnation, uppvärmning, torkning och klimatstyrning. Men du kan alltid lita på våra mobila och modulbaserade lösningar. 

Hur kan vi assistera vid byggnation av datacentral?

  • Vi kan bistå med primär kraftkälla när det inte finns möjlighet att ansluta till elnätet
  • Vi kan synkronisera våra generatorer och batterier mot elnätet
  • Paneler, transformatorer och kopplingsutrustning distribuerar kraften dit den behövs
  • Innovativ kraftförsörjning efter behov reducerar kostnaderna och miljöpåverkan
  • Mycket tysta generatorer, tillverkade med ljuddämpning och bullerdämpning för stadsmiljöer
  • Använd våra klimatstyrningslösningar för att härda betong, gipsväggar och hålla områden fria från damm
  • Bibehåll luftfuktighet för säker installation av viktig utrustning och för att bevara utrustningsgarantier
  • Utrustning för temperaturstyrning ger arbetarna både komfort och säkerhet
 
 

Tillfällig strömförsörjning för nybyggda datacenter

Skapa mer flexibilitet i byggandet av datacenter

I byggfasen kan vi leverera tillförlitlig kraft även till de mest komplexa platserna med hjälp av våra effektiva, modulära generatorer. Du kan välja mellan diesel, gas eller alternativa bränslen som drivs med HVO, GTL och andra biobränslen. Du behöver inte heller oroa dig för bränsleförsörjningen. Vi kan hantera det också och se till att du får maximal drifttid.

Hyrutrustning för kraft- och temperaturlösningar

Håller dig online med 360º support för datacenter