Hoppa till huvudinnehållet

Decentraliserad energi för datacenter

Använd decentraliserad energi för att överbrygga energiklyftan.

Att öka den elektriska belastningen på befintliga infrastrukturer kan ofta innebära att man måste uppgradera lokala distributionsnät - vilket ökar projektets tidsåtgång och kostnader. Genom att använda tillfällig kraft kan du dra nytta av flexibla, problemfria och kostnadseffektiva lösningar. Dessutom kan vår intelligenta batterilagring användas för att spara kostnader och samtidigt skapa en potentiell inkomstkälla.

GÅ ÖVER TILL ÖKAD FLEXIBILITET GENOM ATT HYRA KRAFTFÖRSÖRJNING TILL DATACENTER

Upptäck våra decentraliserade energilösningar,

  • Vi har det största sortimentet av tillfälliga kraftförsörjningslösningar
  • Flexibel kraft som uppfyller era behov
  • Välj mellan gasgeneratorer med markant lägre utsläpp upp till otroligt tysta dieselgeneratorer
  • Vår hybridlösning kombinerar naturgas med batteribackup och är en säker källa av ren, kostnadseffektiv kraftförsörjning vid behov
  • Hybridlösningar ger en roterande för lägre CO2-utsläpp 
  • Smart batteribackup ger en potentiell inkomstkälla genom att sälja tillbaka överskottet till elnätet
  • Våra gasmotorer kan även köras med flera olika biobränslen för att ge mindre påverkan
  • Genom att använda kombinerad värme- och kraftteknik (CHP) kan värmeförluster återvinnas för att skapa värme.

 

 
3D rendered Illustration, Server Racks in a computing room.

Decentraliserade energisystem hyr lösningar för datacenter

Decentraliserad strömförsörjning för datacenter - förbli påslagen, off-grid

Vad är decentraliserad energi? Decentraliserad energi möjliggör flexibel produktion och efterfrågeflexibilitet, sänker energikostnaderna, stärker försörjningstryggheten, minskar koldioxidutsläppen och genererar intäkter. Oavsett om nätet är instabilt, inte klarar av att hantera efterfrågan eller om grossistpriserna på el är för höga, kräver våra flexibla alternativ inga investeringar och produktionen kan snabbt ökas eller minskas i linje med efterfrågan.

Kraftförsörjning, kylning och testning av datacenter - i varje steg av datacentrets livscykel

Att hålla dig online