Kontakta oss

Kontakta oss +46 40 365 24 7

Kontakta oss

Innovation

vår skillnad

Se framåt

Med tanke på att man beräknar att världen kommer att ha en brist på 100 GW vid slutet av det här decenniet kommer snabb, skalbar kraftförsörjning att vara ännu viktigare för industri, samhälle och hela ekonomier. Det är därför vi ständigt gör förändringar för att kunna möta framtiden med tillförsikt – leverera kraftförsörjning vid behov, överallt i världen, samtidigt som vi tar hänsyn till miljön.

Vårt ansvar för miljön

Återuppfinna energi i mer än 50 år 

Från att ha börjat smått har vi blivit den globala ledaren inom det vi gör, inte bara när det gäller storlek utan även när det gäller omfattning och effektivitet hos produkterna vi erbjuder. Vi gör detta genom att:

 • Utveckla nya produkter på vår egen forsknings- och utvecklingsanläggning i Dumbarton, Skottland.
 • Utforska nya teknologier på vårt Aggreko Technology Centre of Excellence, som vi delar med Ricardo, en global teknisk, strategisk och miljökonsultbyrå, i närheten av Brighton, Storbritannien.
 • Arbeta med forskare och studenter på ledande universitet för att undersöka och hitta svaren på framtidens energiproblem.

Vi lutar oss aldrig tillbaka och accepterar – från ingenjörer till administratörer, vi ser alltid på världen genom våra kunders ögon och investerar i teknik som kommer att hjälpa dem på ett bättre sätt.

 

Vad händer sen?

Återupptäckt av energi på innovativa sätt innebär att tillhandahålla kostnadseffektiv, renare och grönare kraft och minska kväveoxid- (NOx) och partikelutsläppen, samtidigt som våra generatorer kör så effektivt som möjligt.

För att uppnå detta utvecklar vi många olika tekniker, däribland:

 • Förnyelsebar energi som en kompletterande kraftkälla
 • Spillvärmeåtervinning för kraftförsörjning, uppvärmning och kylning (kombinerad värme och kraftförsörjning).
 • Återförgasning av flytande naturgas (LNG).
 • Hybridtekniker, till exempel mobila, moduluppbyggda solcellspaneler.
 • Batterier för lagring av elektrisk energi
 • Effektivare generatorsystem.
 • Fjärrövervakningsteknik för att hålla högsta prestanda.
 • En generatorflotta som kan arbeta med naturgas, åtföljande gaser, eldningsolja och hybridalternativ.

Och framtiden? 

Med ständigt ökande globalt tryck på att minska utsläppen och förbättra kvaliteten på mark och luft är vår nästa uppgift att använda mer förnyelsebar energi, till exempel vind- och solcellskraft, i energiblandningen. Eftersom de här källorna kan vara otillförlitliga, och våra kunder ofta snabbt behöver kraftförsörjning, i kritiska situationer står vi inför en stor utmaning. Men med outtröttlig forskning, engagemang och innovation så är det bara en fråga om tid Vi anser att vi är bäst lämpade för jobbet.

 

Kontakta oss

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning