Kontakta oss

Kontakta oss +46 40 365 24 7

Kontakta oss

Ansvar

Aggreko säkerhet för de anställdas liv

vår skillnad

Bry oss om vad vi gör

Det vi gör – och sättet vi gör det på – kan påverka världen runt oss. Vi tar det ansvaret på stort allvar.  Det är därför vi alltid fokuserar på hälsa och säkerhet och agerar etiskt korrekt, tänker på miljön och stödjer våra kunder och samhällena som vi arbetar i.

Kontakt Oss

Arbeta på säkra, ansvarsfulla och ärliga sätt 

Från det att vi designar vår utrustning till att vi installerar och driver den har hälsa och säkerhet vår högsta prioritet – för vår personal, våra kunder och våra samhällen. Det är därför vi, oavsett var vi arbetar, följer alla bestämmelser och uppfyller alla strikta standarder när vi använder vår utrustning och vi utför arbetet med ärlighet och integritet. Dessutom bidrar vi till samhällena som vi samarbetar med. Vi gör det genom att anställa och utbilda lokal arbetskraft, investera i barnens välfärd, utbildning och hälsa.

 Utnyttja alternativa bränslen och energi

Vi försöker alltid vara progressiva i sättet vi använder kraft. Detta gör vi tillexempel genom att använda generatorer som är designade att arbeta med biodiesel.  På gasriggar kan vi återvinna och rena överskott av naturgas och använda den i bränslegeneratorer. Vi utvecklar även förnyelsebar energi för framtiden. Det omfattar batterier och solpanelsmoduler.

läs om våra innovationer

 

Hålla bullernivån låg

Kraftgenerering kan vara bullrig – men den behöver inte vara det. Det är därför vi har utvecklat ljuddämpade generatorer som minskar bullernivån till marknadsledande standarder. På natten kan vi ställa om er drift till batteridriven hybriddrift för att se till att driften inte stör människorna runt omkring.

se våra produkter

Hitta sätt att vara effektivare

Vi anser att ni inte bör använda mer bränsle eller mer energi än vad som behövs. Vi anpassar vår utrustning efter jobbet så att ni inte betalar för mer kraft än ni behöver – eller slösar energi på för mycket värme, kylning och avfuktning. Dessutom ger vår fjärrövervakningsservice er alternativet att låta oss ta hand om era bränslenivåer så att vi snabbt kan agera om behovet ändras.

 

Kontakta oss

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning