Hoppa till huvudinnehållet
Lantbruk

Lantbruk

Hjälpa primära producenter på land, i floderna och till havs

Lantbruket har kommit långt under de senaste decennierna. Den moderna kommersiella lantbruksdriften förlitar sig på komplicerade system för att noga kontrollera miljön för maximal produktion av kvalitetsprodukter, oavsett om det är färsk frukt och grönsaker, spannmål och grödor, boskap eller fiskerinäringen. Vi kan hjälpa er att klara uppgifterna med våra tillförlitliga generatorer, värme-, kyl- och luftbehandlingsaggregat – oavsett ert lantbruks verksamhetsområde.

Vi kan hjälpa er oavsett om det handlar om spannmål eller växthus
Det är viktigt att hålla skörden sval och torr under vintern för att undvika mjöldagg, mögel och skadedjur. Vi kan leverera värmepannor, kylaggregat och luftbehandlingsaggregat för att hålla temperatur- och fuktnivåerna rätt, så att skörden är i perfekt skick när den ska säljas.

Om ni odlar frukt och grönsaker i växthus vet ni hur viktigt det är med klimatkontroll. Vi kan samarbeta med er och leverera backup-lösningar till er befintliga kraftförsörjnings- och temperaturkontrollutrustning vid underhåll och förändringar. Oavsett vad ni odlar så hjälper vi er att se till att grödorna frodas.

Fallstudier

Stödja en blomstrande vattenbruksindustri

Våra vattenbruksspecialister förstår vattenbruksindustrin och behovet av exakt temperaturkontroll så att ni inte förlorar era värdefulla fisklager eller pengar. Vi kan hjälpa er med att hålla era laxodlingar kalla under säsongsvariationerna, upprätthålla stabila temperaturer i uppvärmningstankarna eller sterilisera biotorn för att ta bort bakterier.

Vi kan även utföra arbete i områden som är svåra att nå. Det spelar ingen roll hur avlägset er fiskodling ligger, om det är till lands eller till havs – vi kan hjälpa er att upprätthålla topproduktion med tillfälliga uppvärmnings-, kylnings- och kraftförsörjningslösningar.

Experter på tillfälliga lösningar